Barion Pixel

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN A SZIGETKÖZ-ŽITNÝ OSTROV RÉGIÓBAN” CÍMŰ PÁLYÁZAT (ESD DUNA/DUNAJ)

 Az „Európa legnagyobb szárazföldi deltáját” magában foglaló Szigetköz és Žitný ostrov (Szigetköz-Csallóköz) térsége természeti adottságai szerint egységes táj, melynek kialakulása hasonló okokra, a Duna tájformáló szerepére vezethető vissza. A határ mindkét oldalán összetett ágrendszerrel szabdalt térség hasonló kockázatokkal és problémákkal néz szembe, illetve védett területeik közelsége egyaránt indokolttá teszi a térségben a természetvédelmi tevékenységek összehangolását.

Felismerve, hogy megfelelő környezeti nevelési és szemléletformálási tevékenységek nélkül hosszú távon nem lehetnek hatékonyak a természetvédelmi törekvéseik, illetve kihasználva a Szigetköz Natúrpark 2018. évi létrehozásával járó lendületet az együttműködő partnerek úgy döntöttek, hogy a sikeres természetvédelem előfeltételeként a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos környezeti nevelésre helyezik a hangsúlyt.

Következésképpen a projekt célja a határon átnyúló környezeti nevelési programok kiterjesztése egyrészt a célcsoportok kiszélesítése által (óvodások, tanárok, nyugdíjasok és hátrányos helyzetűek bevonásával), másrészt az együttműködő intézmények kapacitásfejlesztése által, amely egyaránt lehetővé teszi a környezeti nevelési tevékenységek résztvevői számának növelését, illetve a nyújtott szolgáltatások minőségének javítását.

A határon átnyúló együttműködés szintjének növelése céljából a partnerek 5 határon átnyúló terméket és szolgáltatást fejlesztenek (mobil interaktív kiállítások, ill. továbbfejlesztett öko-mobil flották), 209 határon átnyúló rendezvényt valósítanak meg csaknem 2336 magyar és szlovák részvevő közreműködésével. Továbbá a határ mindkét oldalán megvalósul kapacitásfejlesztés, Somorján a „Duna Somorja környékén” c. állandó kiállítás és foglalkoztató kialakításával, Lipóton a Gombócos Természetvédelmi Központ kisléptékű korszerűsítésével, melyek midegyike a térségi környezeti nevelési tevékenységek helyszínéül szolgálnak.

A Szigetköz Natúrpark Egyesület a pályázat során hozzájárul az ökomobilitás elősegítéséhez a térségben, az ökomobil flotta továbbfejlesztéséhez. A pályázat keretében egy hét személyes szolár hajó kerül beszerzése a natúrpark részéről. A beszerzett hajó segítségével, még a pályázat megvalósításának ideje alatt, több vezetett túrát tartunk a Szigetközi térségben. Az eseményeinkre elsősorban általánosiskolásokat várunk a határ mindkét oldaláról (szlovák-magyar gyermekeket), mely a környezet nevelés jegyében kerül lebonyolítására. A továbbiakban egy műhelymunkát szervezünk a szlovák döntéshozók számára, melynél a natúrparok jó gyakorlatainak bemutatására és megismerése helyezzük a hangsúlyt.

Program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Projekt rövid címe: ESD Duna/Dunaj

Projektrész költségvetése: 29.520,00 EUR

Projektrész ERFA támogatása: 25.092,00 EUR

Projekt kezdő dátuma: 2021. június 1.

Projekt záró dátuma: 2023. május 31

Vezető kedvezményezett:

További partnerek:

A Projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. (LINK: https://www.skhu.eu/?lang=hu)


Forrás: Szigetköz Turizmusáért Egyesület